• Mevzuat gereği ithalat, ihracat, ve diğer gümrük işlemleriyle ilgili Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Genel Müdürlükler nezdinde alınması gereken izinler için dökümanları hazırlamak ,müracaatta bulunmak ve gerekli izinleri almaktır.

• Yatırım Teşvik Belgesi

• Dahilde İşleme İzin Belgesi

• Hariçte İşleme İzin Belgesi

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin

Foto Galeri