Serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları.

• İhracat rejimi uygulamaları.

• Transit rejimi uygulamaları.

• Serbest bölge uygulamaları.

• Dahilde işleme rejimi uygulamaları.

• Hariçte işleme rejimi uygulamaları.

• Geçici ihracat rejimi uygulamaları.

• Gümrük kontrolü altında işleme rejimi uygulamaları.

• Gümrük antrepo rejimi uygulamaları.

• Dış Ticarette standardizasyon uygulamaları.

• Sigortacılık hizmetleri.

• Nakliye hizmetleri.

• İthalat ve İhracat'a konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması.

• Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri.

• Transit ve Aktarma işlemleri.

• GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti.

• Gerekli durumlarda (İthalat - İhracat) ön müsaadelerinin alınması.

• Gümrük vergi ve harçlarının hesaplanması yazılı olarak bildirilmesi.

* fidan ithalatı

• Teminat çözümü.

• Ordino - Konşimento alımları.

• İlgili İhracatı Birliklerine üyelik.

• Yükleme , Nakliye hizmetleri.

• Ticaret Odası, Sanayi Odası, Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve bağlı bulunduğu birimler, konsolosluk v.b. diğer kamu ve özel kuruluşlar.

Foto Galeri